Wspomaganie rynku pracy w Poznaniu

Data dodania: 09.05.2019


Rynek pracy w Polsce na pewno jest bardzo trudny i ciężko jest się dopatrywać jakichś pozytywnych prognoz na najbliższy czas. Jednakże oczywiście w całej tej niekorzystnej sytuacji można zobaczyć kilka pozytywów. Do takich na pewno należy zaliczyć organizowanie prac interwencyjnych. W tym miejscu warto się zapytać, czym tak naprawdę one są, dla kogo są przeznaczone i jakimi warunkami obwarowane? Zasadniczo prace interwencyjne nie są przeznaczone dla każdego. Są to, bowiem stanowiska pracy utworzone dla pewnych grup będących z trudnej lub też bardzo trudnej sytuacji. Miejsca pracy są tworzone na mocy układu pomiędzy lokalnym Urzędem Pracy oraz pewną grupą pracodawców. Dzięki takim umowom, część kosztów poniesionych na zatrudnienie danych osób, są pracodawcom zwracane.

Oczywiście prace interwencyjne to nie staż i nie należy mylić tych pojęć, aczkolwiek obracamy się w tych samych kategoriach. Jakie zatem osoby mają prawo do tego, aby skorzystać z oferty prac interwencyjnych? Na pewno do tych osób możemy zaliczyć:

  • osoby bezrobotne do 25 roku życia,
  • osoby bezrobotne po 50 roku życia,
  • osoby bezrobotne, które nie posiadają średniego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych ani też określonego doświadczenia zawodowego,
  • osoby bezrobotne, które z tych czy też innych przyczyn samotnie wychowują niepełnoletnie dziecko,
  • niepełnosprawne osoby bezrobotne,
  • osoby bezrobotne, które mają za sobą odbytą karę więzienia,
  • osoby, które są trwale pozbawione możliwości zatrudnienia,
  • osoby bezrobotne, które ukończyły już realizację socjalnego kontraktu
  • oraz osoby bezrobotne – matki, które po okresie urlopu wychowawczego pozostały nieaktywne zawodowo

 

Jeśli ktoś jest zatem osobą bezrobotną, ale nie kwalifikuje się do żadnej z tych grup ludzi, na pewno nie ma możliwości, aby podjąć prace interwencyjne. W przypadku tego typu formy zatrudniania, pracodawcy są obowiązani utrzymać daną osobę na stanowisku pracy, co najmniej przez okres roku w przypadku, gdy mamy do czynienia z rekrutacją, przez okres co najmniej dwóch lat, gdy mamy do czynienia z małymi oraz średnimi firmami oraz przez okres co najmniej trzech lat, gdy mówimy o wszystkich pozostałych przypadkach.

Prace interwencyjne są pewnego rodzaju kołem ratunkowym dla wielu ludzi w naszym kraju, które pozostają bez pracy, a które z pewnością mają szczególne trudności, aby jakiekolwiek zatrudnienie znaleźć samemu. Nie można tych sytuacji porównać z sytuacją osób wykwalifikowanych, w pełni zdrowych, w sile wieku, które mimo to pozostają w rejestrze osób bezrobotnych. Zainteresował Cię nasz artykuł? Chcesz dowiedzieć się więcej o Praca Poznań w dużych firmach? Śledź nasz blog i czytaj więcej artykułów!